Informace o zpracování osobních údajů stávajících zákazníků

 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s marketingovými aktivitami a poskytování našich služeb a zboží provádíme zpracování vašich osobních údajů.


Jedná se o kontaktní informace o zákaznících a osobách, se kterými komunikujeme různými způsoby – e-mailem, tištěnou korespondencí, telefonicky i osobně. Jedná se o údaje, které potřebujeme pro marketingové účely, zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení reklamací. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek. Dále k řešení pojistných událostí s pojišťovnami a k poskytování součinnosti PČR, MP, MHMP a k úřadům s rozšířenou působností po celé ČR.


Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.


Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, datum narození, telefonický kontakt, adresu trvalého pobytu, číslo řidičského oprávnění.


Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení.

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.


Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem používáme i pro zasílání e-mailových nabídek a facebooku. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy. Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář, on-line chat nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, připomínek nebo námětů.


Správcem osobních údajů je fa. Auto Zličín IČ: 06933289 Hrozenkovská 195/23, Praha 5. Kontakt na osobu odpovědnou za ochrana osobních údajů: Lucie Klabanová lk@autozlicin.cz